İş Sağlığı ve güvenliği tüm sektörleri etkileyen bir konudur. İş sağlığı ve güvenliği konularında bir çok ülkede yasal şartlar oluşturulmuştur.   Bu yasal şartların kuruluş faaliyetlerine uygun olarak belirlenmesi ve uygunluk sağlanması  konularını da içeren OHSAS 18001 standartı , kuruluş çalışanlarının iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarını sağlamaya yönelik hazırlanmış uluslararası bir standarttır. İş sağlığı ve iş güvenliği açısından tehlikelerin belirlenmesi, risklerin belirlenmesi, risklerin azaltılması için kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve sistemin devamlılığını sağlayacak faaliyetlerin yürütülmesini kapsar. İSİG konusunda uzman danışmanlarımız tarafından kuruluşun yapısına uygun şekilde sistemin kurulması ve devamlılığının sağlanması doğrultusunda danışmanlık hizmetini gerçekleştirmekteyiz.