İnsan sağlığını doğrudan etkileme özelliğine sahip gıda malzemelerinin güvenli koşullarda üretilmesi gerekmektedir. Üretim koşullarından veya üretimden kaynaklanan tehlikelerin tespit edilmesi, kritik olan noktaların kontrol altına alınması ancak bir yönetim sistemi ile söz konusu olabilir. Bu hususları sağlayacak yönetim sistemi ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemidir.

Neden ISO 22000?

Müşteriler için gıda riskli bir üründür. Gıdanın müşteri şartlarını tümüyle karşılaması ve güvenilir olması gerekmektedir. ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi, gıda ürünlerinde müşterilerin gıda güvenliği ile ilgili tüm isteklerini karşılamasını, uluslararası bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığının sağlanmasını, uygun koşullarda üretimin yapılmasını sağlayarak gıda israfını önlenmesini, maliyetlerin en aza indirilmesini, yasal mevzuata uygunluğun sağlanmasını, kötü üretim koşullarında üretimi engelleyerek tüketicilerin sağlıklarını güvence altına alınmasını sağlar.

Nedir ISO 22000?

Gıda zinciri boyunca ürünün son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için uyulması gereken şartları birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır. Gıda zinciri boyunca tüm potansiyel tehlikelerin tespit edilmesi, risk analizinin yapılması, risk analizi sonucunda kontrol altında tutulacak kritik noktaların belirlenmesi ve bu sürecin sürekliliğini sağlamak için geliştirilmiş olan bir yönetim sistemidir.

Gıda sektöründe hem üretim hem de danışmanlık tecrübesine sahip danışmanlarımız tarafından sistemin efektif olarak çalışmasını sağlayacak şekilde kurulmasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.