ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi işletmelerde yürütülen faaliyetler sonucu çevreye verilen etkilerin azaltılmasını hedefler. Bu yönetim sistemi malzemelerin ve doğal kaynakların etkin kullanılmasını, verimliliğin arttırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını sağlar. Böylelikle şirketlerin rekabet ortamında şansını  ve müşteri gözünde prestijini artırır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uluslararası bir standarttır. Bu yönetim sistemi; işletmelerde yürütülen faaliyetler sonucunda çevreye verilen olumsuz etkilerin belirlenmesi, etkilerin minimize edilmesi için kontrol önlemlerin belirlenmesi ve kontrol altında tutulması işlemlerini kapsamaktadır.

Kuruluşların sistemin tüm faydalarından yararlanacak şekilde kurulması, ilgili oldukları yasal şartların belirlenmesi ve uygunluğunun sağlanması  doğrultusunda, konularında uzman çevre mühendisleri tarafından çevre yönetim sistemi danışmanlık hizmetini vermekteyiz.