ISO 10002 standardı ISO 9001 ile uyumlu bir standarttır. ISO 10002 belgesi sistemi ile kuruluşta tek başına kurulup uygulanabileceği gibi, ISO 9001 sisteminin bir parçası şeklinde uygulanması da mümkün olabilecektir. Bir kuruluşun müşteri şikayetleri yönetimi süreci yeterli bir etkinlikte yürütülüyorsa , ISO 9001 tetkiki ile birlikte eş zamanlı olarak ISO 10002 belgesi gereklilikleri de değerlendirilerek belgelendirme yapılabilmektedir.

Bir kuruluşun prestiji ve müşterilerinin ona duyduğu güven o kuruluşun en önemli sermayesidir. Müşteri memnuniyetinin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Kuruluş müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmelidir. Müşteri memnuniyeti o müşterinin ne istediğini anlamak ve ona istediğini sunabilmektir. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardı, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Her türlü organizasyona, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar uygulanabilir. Müşteri şikayeti alındığında sistemin nasıl yönetilmesi gerektiğini, şikayetten kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliğini memnuniyete dönüştürmenin yollarını gösteren yeni bir standartır.Müşterilerinizi sizinle olan ilişkilerinde ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz tüm gelişmelerin düzenli bir şekilde kayıt altına alınması, çözüm üretilmesi, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılmasının sağlanması ve en kısa süre içerisinde müşteriye geri dönüşün sağlanması için ISO 10002 standardı gereklilikleri uygulanmalıdır.Bu uygulanacak sistemin kurumunuz prestiji ve marka değeri açısından önemi büyüktür.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ nin Kuruluşlarda Uygulanmasının Faydaları :
-Müşteri geri bildirimlerinin (feedback) sistematik bir şekilde kayıt altına alınması ve yönetilebilmesi.
-Bu kayıt altına alınan geri bildirimlerin değerlendirilip gerekli faaliyetlerin yapılmasının sağlanabilmesi.
-Müşteri geri dönüş hızının arttırılması.
-Elde edilen veriler sayesinde kuruluşun gelişim ve müşteri memnuniyeti yüzdesinin arttılması.
-Müşteri memnuniyetinin kuruluş için en önemli sırada olduğunun piyasa tarafından bilinmesi bunun duyurulması ile kuruluşun kazandığı güven ve prestijin büyük oranda arttırılması.
-Sistematik verileri iyi bir değerlendirme sonucunda çıkarılacak sonuç dersler sayesinde aynı tarz hata ve uygunsuzlukların yapılmasının engellenmesi.
-Müşteri memnuniyeti önemi bilincinin kuruluş çalışanları ve üst yönetimi tarafından çok daha iyi anlaşılmasının sağlanması.