AMAÇ  Süreçlerin tanımlanması, dokümante edilmesi ve sistematik olarak izlenip analiz edilerek, sürekli iyileştirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz “süreç yönetimi” firma çalışanlarının gerekli konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirerek, iş yaşamında daha etkili olmalarını sağlamaktır. Süreç yönetimi bilincinin ve kavramının kuruluş içinde bilinmesi ve süreç yönetiminin uygulanması yönetim sistemlerinin önemli bir şartıdır.
İÇERİK  Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin tanımlanması   Süreçlerin sırasının ve birbirleri ile etkileşiminin belirlenmesi Süreçlerin Belirlenmesi

 

İş Süreçleri, Destek Süreçleri Ve Yönetim Süreçleri

 

Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)

Süreçlerin çalıştırılması ve kontrolünü sağlamak için kriter ve metotlar  

Süreçlerin çalıştırılması için gereken kaynak ve bilgiler  

Süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi, ölçüm metotları ve süreçlerin analizi  

Sürekli iyileştirme  

Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi

 

Süreçlerin İlişkilendirilmesi ve iş akış şemalarının oluşturulması

Uygulamalar

KATILIMCI PROFİLİ Kalite Yönetim sistemi kurmakta olan ya da mevcut sistemde süreç odaklı iyileştirmeler yapmak isteyen çalışanlar, Süreç Yönetimi faaliyetlerinde sürecinde aktif biçimde rol alan yönetici ve çalışanlar  
SÜRE 1 gün