AMAÇ  Süreç Yönetimi Eğitimi amacı kuruluşların hangi sektörde yer alırsa alsın, rekabet güçlerini artırmakta faydalanacakları en temel araçlardan biri olan süreç yönetimini iyi uygulamalarını sağlamaktır. Süreç yönetimi bilincinin ve kavramının kuruluş içinde bilinmesi ve süreç yönetiminin uygulanması yönetim sistemlerinin önemli bir şartıdır.Bu eğitimde süreç yönetim sistemi bir bütün olarak anlatılmaktadır. Firma çalışanlarının gerekli konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirerek, iş yaşamında daha etkili olmalarını sağlamaktır. Eğitim sonunda katılımcılar süreç yönetimi ile ilgili gerekli bilgilere sahip olacaklardır.
İÇERİK

 Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin tanımlanması  

 Süreçlerin sırasının ve birbirleri ile etkileşiminin tayini

 Süreçlerin çalıştırılması ve kontrolünü sağlamak için kriter ve metodlar

 Süreçlerin çalıştırılması için gereken kaynak ve bilgiler

 Süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi, ölçüm metodları ve süreçlerin analizi

 Sürekli iyileştirme

 Pratik çalışmalar

 İş Hayatımızda Ne Yapıyoruz? Niçin Yapıyoruz?

 Müşteri-Kuruluş İlişkileri

 Fonksiyon Ve Bölümler Arasında Yaşanan Problemler

 Çözüm Aracı Olarak “Süreç Yönetimi”

 Toplam Kalite Yönetimi EFQM Modeli Ve ISO 9000:2000’in Süreçlere Bakış Açısı

 Süreçlerin Belirlenmesi

 İş Süreçleri, Destek Süreçleri Ve Yönetim Süreçleri

 Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)

 Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi

 Süreçlerin Ilişkilendirilmesi Ve Süreç Haritası Çizimi

 Süreç Hiyerarşisi

KATILIMCI PROFİLİ
SÜRE 1 gün