AMAÇ  Tehlikelerin belirlenmesi, riskleri öngörme, riskin büyüklüğünü hesaplama, önlemlerin saptanması, aksiyon planlarının hazırlanması ve uygulanması aşamaları hakkında bilgilendirme, örnek uygulamalar ile tehlike belirleme ve risk değerlendirme çalışmaları yaparak pratik kazanma amaçlanmıştır. 
İÇERİK  Risk değerlendirmesi hakkında yasal dayanaklarTanımlar ve Terimler

Çalışma ortamındaki risklerin çalışanların sağlık ve güvenliğine etkileri

Risk Değerlendirme süresi ve risklerin gözden geçirilmesi

Risklerin Değerlendirilmesi

Risk Değerlendirme Yöntemleri ve uygulama kriterleri

Risk Değerlendirme Ekibi

Çalışanların Katılımı

İş yeri Risk Değerlendirmesi

Veri Toplama

Değerlendirme

Risk Değerlendirme Kriterleri

Risk Değerlendirme Tablosu

Uygulamalar

KATILIMCI PROFİLİ Risk Değerlendirme çalışmalarından sorumlu  firma çalışanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi kurmakta olan ya da mevcut sistemde iyileştirmeler yapmak  isteyen firma çalışanları, İş Güvenliği konusunda aktif biçimde rol alan yönetici ve çalışanlar vb.
SÜRE 1 gün