AMAÇ
 
Bu seminer, çalışanların hizmet bilincine, iş yaşamındaki profesyonel davranışlarına ve kişisel imaj gelişimine katkıda bulunulması ve aynı zamanda bağlı bulundukları kurumu en iyi şekilde temsil etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 
İÇERİK
 • Profesyonelin Özellikleri
 • Ziyaret ve Ağırlama
 • Toplantı Yönetimi
 • Telefon Görüşmeleri
 • Yazışmalar
 • Yemekli Toplantılar
 • Sofra Kuralları
 • Ortak Karar Alma
 • Koordinasyon ve İş Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Sosyal İlişki Yönetimi
 • Geri Bildirim Sağlama-Alma

 

 

HEDEFLER Bu eğitimin sonunda katılımcılar, kişisel imaj, giyim kuralları, profesyonel davranış şekilleri vaka çalışmalarıyla ele alınacaktır. 
SÜRE 1 gün