AMAÇ
 
Bu seminerin amacı, aşamalı bilimsel problem çözme süreci kapsamında kullanılabilecek pratik ve yararlı tekniklerin sistematik bir uygulama içerisinde ele alınarak tanıtılmasıdır. 
İÇERİK
 • Karar Tipleri
 • Karar Verme Modelleri
 • Bilimsel Problem Çözme Süreci
 • Beyin Fırtınası Tekniği
 • Sebep Sonuç Diyagramı
 • Karar Ağacı
 • Balık Kılçığı Yöntemi
 • Karar Vermede Karşılaşılan Engeller
 • İşletmelerde Beşeri Problemlere Yaklaşım
 • Yeni Fikirler Nasıl Üretebiliriz?
 • Nasıl Bir İşletme Kültürü Ve Yöneticilik Yaklaşımı Gereklidir?
 • Yeni Fikirler Oluşturmanın Yöntemleri
 • Yaratıcı Düşünmeyi Engelleyen Psikolojik Engeller Nasıl İşliyor?
 • Bu Engelleri Nasıl Aşabiliriz?
 • Vaka Çalışması, Testler, Video Gösterimi

 

HEDEFLER Bu eğitimin sonunda katılımcılar, problemleri öncelik sırasına dizmek için kriterler tanımlayabilecek, problemlerle ilgili yetki ve sorumlulukları dağıtabilecek, problemin çözümü için oluşturulacak ekiplere liderlik edebilecek, problemlere kalıcı çözümler üretilmesini sağlayacak teknikleri kullanabilecek ve karar vermede karşılaştıkları engelleri aşma yöntemleri öğreneceklerdir.  
SÜRE 1 gün