AMAÇ
 
OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır Katılımcıların OHSAS 18001 standardı konusunda bilgilendirilmesi, standardı firmaları için yorumlama becerisinin kazandırılması, firmalarda uygulanan OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan denetimlerde, sisteminin verimini düşüren uygulama hatalarını belirlemek, değerlendirmek, iyileştirmek için standardın gerekliliklerini etkin yöntemlerle açıklamak
İÇERİK
 • İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler
 • OHSAS 18001 standardı maddelerinin incelenmesi
 • OHSAS 18001’in faydaları
 • Risk değerlendirme
 • Dokümantasyon
 • ISO 9001 ve ISO OHSAS 18001 ile ilişkilendirme (entegrasyon)
 • Acil durum planları
 • Mevzuat (Yeni İş Kanunu ve yönetmelikler dahil)
 • Belgelendirme kriterleri
 • Denetim prensipleri
 • Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
 • Denetim programının amacının oluşturulması
 • Denetim ekibinin seçimi
 • Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Denetim Uygulaması
 • Denetim Raporları ve Düzeltici faaliyetler
 • Tatbiki Denetim Uygulamaları (Planlama, Denetim)
 • Belgelendirme ve Akreditasyon
KATILIMCI PROFİLİ OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan tüm sistem sorumluları
SÜRE 5 gün