AMAÇ  TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na ve yasal mevzuatlara uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, TS 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na ve Yasal Mevzuatlara ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir.
İÇERİK
 • TS 18001 Standart şartları
 • İş sağlığı güvenliği nedir?
 • Terimler ve tarifler
 • Kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklere uyumu güvence altına almak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybını azaltmak,
 • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,
 • Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek,
 • Motivasyon ve katılımı sağlamak, 
 • İş sağlığı ve güvenliğine (OHSAS) genel bakış
 • Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk denetimi planlaması
 • OHSAS yönetim programı
 • İş sağlığı ve güvenliği (ohsas) standart maddeleri(şartlar)
 • Eğitim, farkındalık ve yeterlik
 • Acil durum hazırlığı ve tepkisi
 • Performans ölçümü, izleme ve ölçme
ATILIMCI PROFİLİ OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi‘ni uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar
SÜRE 1 gün