AMAÇ
 
Bu seminerin amacı, müşteriyi ön plana çıkaran ve müşterinin gereksinimleri üzerinde odaklanan bir kurum kültürü oluşturulması ve bu kültürün hayata geçirilmesi için yapılacakların tanımlanmasıdır. 
İÇERİK
 • Müşterileri Tanımlamak
 • Müşteri Davranışını Motive Eden Unsurlar
 • Müşteri Gözüyle “Sunulan Hizmet”
 • Daha İyi Hizmet Nedir?
 • Kaliteli ve “Beklentileri Aşan” Hizmet Anlayışı
 • Müşteriyi Olumlu Etkileyen Faktörler
 • Müşteriyi Olumsuz Etkileyen Faktörler
 • Hizmette İletişimin Önemi
 • Müşteri Hizmetinde Yanlış Davranışın Maliyetleri
 • Kötü Hizmetin Hissettirdikleri-Empati
 • Müşteri İle İyi İlişkiler Kurmak “Sabırsızlar”, “Sakinler”, “Duygusallar”
 • Testler, video gösterimi

 

HEDEFLER Bu eğitimin sonunda katılımcılar, iç ve dış müşteri gözüyle çalıştığı kurumu ve iş alanını görerek müşteri beklentilerini ve iyileştirme fırsatlarını kendiliklerinden bulabilecekler, müşteriye yönelik olumlu tutum ve iletişim becerilerini kazanarak şirket karlılığına katkıda bulunabileceklerdir. 
SÜRE 2 gün