AMAÇ Katılımcılara işe alım sürecini başarıyla tamamlayarak işe en yoğun adayı belirlemelerinde yol göstermektir.
İÇERİK
 • Mülakatın Önemi
 • Adayda Aranan Yetkinlikler
  • Davranışsal Yetkinlikler
  • Yönetsel Yetkinlikler
  • Teknik Yetkinlikler
 • İşe Alma Süreci
 • Mülakat Çeşitleri Ve Kullanım Amaçları
 • Mülakatların Gruplandırılması
 • Mülakat Soruları
 • Kötü Hazırlanmış Sorular
  • Zayıf Sorular
  • İki Yönlü Sorular
  • Yönlendirici Sorular
 • Etkili Soru Özellikleri
 • Mülakatta Sık Yapılan Hatalar
 • Adayı Karşılama Ve Rahatlatma
 • Yetkinlik Odaklı Mülakat Formatı
 • Etkili Mülakat İçin Gerekli Unsurlar
 • İyi İzlenim Bırakmayan Adaylar
 • Beden Dili
  • Çeşitli Negatif Mesajlar
  • Pozitif Sinyaller

 

HEDEFLER Bu eğitimin sonunda katılımcılar, mülakat tekniklerini etkin bir biçimde uygulayarak eleman seçimini kolaylaştıracak, eğitim masraflarını azaltacak, iyi performansı değerlendirecek ve işten çıkarma masraflarını azaltabileceklerdir. 
SÜRE 2 gün