AMAÇ
 
Seminerin amacı, katılanları yaptıkları iş, iş ortamı, iş arkadaşları ve yöneticiler arasındaki ilişkileri ve morali hangi psikolojik faktörlerin güçlendirdiği veya zayıflattığı konusunda bilgilendirmektir. 
İÇERİK
 • Motivasyon Nedir?
 • Motivasyonu Etkileyen Yöneticilik Tutum Ve Davranışları
 • Modern Yönetim Anlayışında Motivasyonun Yeri
 • Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 • Motivasyon Teorileri
  • Tatmin Teorileri
  • Teşvik Teorileri
  • Yaradılış Teorileri
 • Vaka Çözümü, Testler

 

HEDEFLER Bu seminer sonunda katılımcılar, ödül ve ceza sisteminin nasıl uygulanması gerektiğini inceleyecek ve çalışanların performansını arttırma hususunda motivasyonu çok etkili bir araç haline dönüştürebileceklerdir.  
SÜRE 1 gün