AMAÇ  ISO 9001 Temel Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Standardı ’na uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik doküman örnekleri ve uygulamalar ile açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
İÇERİK ISO 9001:2008  Standart şartları Temel Kalite Kavramları
Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 KYS nedir?
Tarihçe
Kalite Sisteminin Yararları Kalite Yönetim Prensipleri ve Süreç Modeli
Kalite Yönetim Prensipleri ve Süreç Modeli
Diğer Sistemlerle Uyumu

ISO 9001 KYS Standardı Şartları

4.      Kalite Yönetim Sistemi
5.      Yönetim Sorumluluğu
6.      Kaynak Yönetimi
7.1.   Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
7.2.   Müşteri İlişkili Süreçler
7.3.   Tasarım ve Geliştirme
7.4.     Satın Alma
7.5.1.  Üretim İşlemlerinin Kontrolü
7.5.2.  Üretim İşlemlerinin Geçerli Kılınması
7.5.3.  Ürün Tanımı Ve İzlenebilirlik
7.5.4  Müşteri Mülkiyeti
7.5.5  Ürünün Korunması
8.     Ölçüm, Analiz ve İyileştirme
8.1.  Genel
8.2.1. Geri Besleme
8.2.2.  İç Tetkik
8.2.3. Süreçlerin Ölçüm ve Gözetimi
8.2.4.  Ürünün Ölçüm ve Gözetimi
8.3.   Uygunsuzlukların Kontrolü
8.4.   Veri Analizi
8.5.1. Sürekli İyileştirme
8.5.2. Düzeltici Faaliyetler
8.5.3. Önleyici Faaliyetler

 

KATILIMCI PROFİLİ ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi‘ni uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar
SÜRE 1 gün