AMAÇ  ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na uygun bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve konunnun pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir.
İÇERİK ISO 22000 standardında kullanılan temel terimler ve tanımlar
Standart maddelerinin irdelenmesi (Dış İletişim, Düzeltme, Acil Durum Planlama, Operasyonel Ön Gereksinim Programları vb.)
 ISO 22000 temel prosedürlerinin irdelenmesi, doküman hazırlama ve kayıt tutma metotları
Yönetimin sorumluluğu (politika, hedefler, iletişim, acil durumlara hazırlık, yönetimin gözden geçirmesi)
Ön Gereksinim Programları ve uygulamaları
Tehlikelerin belirlenmesi
Risk analizi, CCP Belirleme ve Karar Ağacı ile Teyidi, CP Belirleme ve uygulamalı örnekler
HACCP planının ve OOGP oluşturulması ve  uygulamalı örnekler
Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi ve  uygulamalı örnekler
KATILIMCI PROFİLİ ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi‘ni uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar
SÜRE 1 gün