AMAÇ  ISO 14001 Temel Eğitimi; Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na ve Çevre Bakanlığı Mevzuatlarına uygun bir çevre yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na ve Çevre Bakanlığı Mevzuatlarına ilişkin minimum gereklilikler konusunda bilgi edineceklerdir.
İÇERİK ISO 14001 Standart şartları

  • Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
  • Çevre Politikası
  • Çevre Kavramı ve  standartta kullanılan terimlerin açılımı.
  • Çevre sistemlerinin gelişimi genel bilgiler,
  • Çevre yönetim standartlarının mevcut durumun gelişimine ait geçmişi.
  • Çevre Programının Geliştirilmesi -Sorumlulukların Tanımlanması
  • Çevre Prosedürlerinin tanımlanması
  • ÇYS standardının ana unsurları ve KYS standartları ile bağlantısı.
  • Çevre Mevzuatı.

 

KATILIMCI PROFİLİ ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi‘ni uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar
SÜRE 1 gün