AMAÇ
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. Katılımcılara kuruluşlarında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek, sistem için denetçi/baş denetçi yetiştirmek
İÇERİK
 • Denetçi belgelendirmede IRCA’ nın rolü
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standart Maddeleri
 • Kalite Yönetimi Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanması Süreci
 • Kalite Sistemi Dokümantasyon Organizasyonu
 • Çalışanların yeterliliği Denetleme Standardı ISO 19011:2002
 • Denetçi özellikleri
 • Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri
 • Denetime proses yaklaşımı
 • Denetim planlama
 • Açılış toplantısı
 • Kanıt toplama
 • Denetimi raporlama
 • Kapanış toplantısı
 • Örnek tetkik uygulamaları

 

KATILIMCI PROFİLİ
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi‘ni uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları
SÜRE 5 gün