AMAÇ ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır. Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dâhil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır Eğitimin amacı katılımcılara kuruluşlarında ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek, sistem için denetçi/baş denetçi yetiştirmektir
İÇERİK
 • Denetçi belgelendirmede IRCA’nın rolü, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin amacı
 • HACCP Prensipleri/Teknikleri
 • ISO 22000:2005 serileri
 • Akreditasyon ve Belgelendirme
 • FSMS dokümantasyon
 • FSMS yasal uyum
 • Çalışanların yeterliliği
 • Denetleme Standardı ISO 19011:2002
 • Denetçi özellikleri
 • Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri
 • Denetime proses yaklaşımı
 • Denetim planlama
 • Açılış toplantısı
 • Kanıt toplama
 • Denetimi raporlama
 • Kapanış toplantısı
 • Örnek tetkik uygulamaları
KATILIMCI PROFİLİ ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar ve denetçilerdir. 
SÜRE 5 gün