AMAÇ
 
Katılımcılara kuruluşlarında ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek, sistem için denetçi/baş denetçi yetiştirmek
İÇERİK
 • Denetçi belgelendirmede IRCA’ nın rolü
 • Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) tanımlamaları
 • ÇYS temelleri
 • ÇYS Standardları
 • ISO 14001 standardının tetkikçi gözüyle incelenmesi
 • ISO 14001 Şartları, İçeriği ve Yorumlanması
 • Çalışanların yeterliliği
 • Denetleme Standardı ISO 19011:2002
 • Denetçi özellikleri
 • Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri
 • Denetime proses yaklaşımı
 • Denetim planlama
 • Açılış toplantısı
 • Kanıt toplama
 • Denetimi raporlama
 • Kapanış toplantısı
 • Örnek tetkik uygulamaları
KATILIMCI PROFİLİ ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan tüm sistem sorumluları, danışmanlar ve denetçiler
SÜRE 5 gün