AMAÇ

 

Bu seminerin amacı, iletişim etkinliğini ve koordinasyon yeteneğini geliştirmek isteyen tüm çalışanlara etkin iletişim tekniklerinin öğretilmesidir.

 

İÇERİK
  • İletişimin Tanımı ve Aşamaları
  • Kişilerarası İletişimde Engeller
  • İkna ve İnandırıcılık
  • İletişim Tercihleri
  • Etkin Dinleme Teknikleri
  • Etkili Konuşma
  • Etkili Yazma
  • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
  • Zor Anlarda Etkili İletişim
  • Kendini İfade Etme

 

HEDEFLER
Bu eğitim sonunda katılımcılar, her tür iletişimde eksik olan yönlerini tanıyarak seminerde elde edecekleri bilgiler ışığında etkin iletişim tekniklerini hayata geçirebileceklerdir.

 

SÜRE
1 gün