AMAÇ  ISO Yönetim Sistem Standardlarına göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir şekilde denetleyerek sistemin iyileştirilmesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiştirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak, grup çalışmaları ile desteklenerek gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, talep edilen standarda göre almış oldukları eğitim ile, kurulmuş bir sistemin iç denetiminin etkin bir şekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir. Eğitim sonunda başarı ölçümü amaçlı bir sınav yapılır. Eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, almış oldukları standart eğitimi türüne göre İÇ TETKİKÇİ SERTİFİKASI, başarılı olamayan katılımcılar ise yine almış oldukları standart eğitimi türüne göre İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI  alırlar.
İÇERİK
  • TS-EN ISO 19011Standardının Tanıtımı
  • İlgili ISO Yönetim Sistemi Standart Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
  • Tetkik Çeşitleri
  • Tetkikin Faydaları
  • Tetkikin Yönetimi
  • Tetkikin Planlanması
  • Soru Listelerinin Hazırlanması
  • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
  • Tetkik Görevlisi Sorumluluklar
  • Denetim Senaryoları ve Örnek Tetkik Çalışmaları
KATILIMCI PROFİLİ ISO Yönetim Sistemlerini uygulamaya başlayacak olan veya uygulayan tüm sistem sorumluları, birim müdürleri ve yöneticileri vb.,  danışmanlar, iç denetçi ve baş denetçi adayları.
SÜRE 2 gün