AMAÇ

 

Olguları, fikirleri ve bilgiyi, etkili, özlü ve mantıksal bir çerçevede ortaya koymak, konuya hakim, olumlu ve içten bir şekilde sunmak için gerekli becerilerin kazandırılması bu seminerin amacıdır.

 

İÇERİK
 • Sunuş Amaçları ve Yöntemleri
 • Sunuş Planı Hazırlanması
 • Sunuş Dokümanlarının Hazırlanması
 • Sunuş Ortamı, Katılımcı Yerleşim Düzeni
 • Sunuş Araç ve Gereçleri Seçimi
 • Konuşmacı Tarzları
 • Sahne Stresini Yenmek
 • Giriş-Gelişme-Sonuç Bölümlerinde Etkinliği Arttıran Yöntemler
 • Uyutmadan Sunuş Yapmak Mümkün mü?
 • Katılımcı Sinyallerini Yorumlama ve Grup Dinamiğinin Yönlendirilmesi
 • Sunuşta Görsel-İşitsel Yardımcı Cihazların Etkin Kullanımı
 • Soru Cevaplama ve Karşı Çıkışları Yönlendirme
 • Zorlayıcı Dinleyici Tarzları ve Yönlendirme Becerileri

 

 

HEDEFLER
Bu eğitimin sonunda katılımcılar, etkin bir sunuş için katılımcıları ve isteklerini tanımlayabilecek, katılımcıların ilgi ve kavrama düzeylerini belirleyebilecek, sunuş materyallerini hazırlayabilecek, sunuş ortamını kontrol edebilecek ve sunuş sonrası öz-değerlendirme yapabileceklerdir.

 

SÜRE
2 gün