Şirketlerimizden MLK Mühendisliğin, Kalite, Çevre, İş güvenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Arıtma Tesisleri Mühendislik hizmetleri gibi sunmuş olduğu profesyonel hizmetlerin yanı sıra, artık yasal anlamda bir çok faaliyet alanı ve sektör için şart olan Çevre Görevlisi istihdamı konusunda T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan 3B Test Teknik Kalibrasyon Ölçüm Lab. ve Muayene Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. şirketimiz ile Çevre Görevlisi ve çevre yönetim danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Firmaların sorunları veya yaptırması zorunlu işlemlerden bazıları;

ÇED muafiyet yazıları

Emisyon, gürültü izni muafiyet yazıları

Atık yönetimi

Acil Eylem planları

Gürültü Ölçümleri

Emisyon ve İmisyon ölçümleri

Atık beyanı

Çevresel etki boyut analizleri

Atık su arıtma tesisleri işletimi ve karşılaşılan problemlerin çözümlenmesi

Koku problemi

Çevresel cihazların alımı konusunda rehberlik hizmetleri

Çevre İzinlerinin Alınması

  •  Emisyon İzni
  •  Gürültü Kontrolü İzni
  •  Atık Su Deşarjı İzni
  •  Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
  •  Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre Lisanlarının Alınması

  •   Geri Kazanım Lisansı
  •   Bertaraf Lisansı
  •   Ara Depolama Lisansı
  •   İşletme Lisansı
  •   Arındırma Lisansı

 3B Yeterlilik belgemizi görmek için tıklayınız